۳ دلیل شکست خوردن در کارهای مختلف چیست؟
 
• اولین و مهمترین دلیل توجه به آنچه «نمیخواهید» است بجای توجه به آنچه «میخواهید»، این همان انگیزه منفی است، بطور مثال فردی که از ترس بی‌پولی دست به انجام کارهای اقتصادی میزند (بجای اینکه با انگیزه کسب درامد و موفقیت قدم بردارد)، و یا شخصی که از ترس تنها ماندن تن به رابطه و ازدواج میدهد (بجای آنکه از سر لبریز بودن در احساس عشق و کشش واقعی به فرد مقابل در این راه قدم بردارد.)
• دلیل دوم، وجود «خواسته‌های متضاد درونی» است، بطور مثال شخص از نظر عاطفی به چیزی یا شخصی کشش دارد ولی از نظر منطقی آن چیز یا شخص را نمیتواند قبول کند، این تضاد و تقابل بین *ذهن و عواطف* *ذهن و ذهن* و *عواطف و عواطف*  میتواند وجود داشته باشد.
• دلیل سوم «تلاش معکوس» است، حالتی که در آن فرد بجای اینکه ابتدا تلاش کند و سپس نتایج را به خداوند بسپارد و رها کند، خود مدام به دنبال کمک به رخدادن نتیجه است و آن امر را با تفکر و نگرانی بیش از حد خود آلوده میکند.
 
پس
۱.بر آنچه میخواهی تمرکز کن
۲. در وحدت خودت باش
۳. تلاشت را بکن و نتیجه را به خداوند بسپار
 
رعایت ۳ نکته فوق به تنهایی باعث تحقق بسیاری از خواسته ها و آرزوهای تو میشود